Prowadzenie biznesu to wyzwanie, a o spektakularnym sukcesie wielu firm, często decyduje jeden pomysł. Innowacje są w cenie, stąd też coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna poważniej traktować działalność badawczo- rozwojową. Ale czym to dokładnie jest? Mówiąc w skrócie, jest to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe, które prowadzą do zwiększania zasobów wiedzy, co prowadzi do powstawania nowych produktów, usług, lub istotnych zmian w już istniejących rozwiązaniach.

Można powiedzieć, że w nowoczesnych firmach, posiadanie własnego zespołu do spraw poszukiwania rozwiązań innowacyjnych, lub działu badawczo- rozwojowego to dość duży prestiż, choć coraz bardziej powszechny. Firmy coraz częściej widzą realna potrzebę stworzenia takiej komórki, pomimo dość wysokich kosztów jej utrzymania. Niemniej jednak, po czasie przynosi to konkretne efekty finansowe, szczególnie że przedsiębiorstwa mogą uzyskać z tego tytułu dość spore ulgi podatkowe. Takie podejście w polityce fiskalnej jest zachętą do inwestycji w innowacje, oraz sposobem na zbliżenie świata nauki z bezwzględnym biznesem.

Należy mieć na uwadze, że największy potencjał innowacyjny posiadają małe firmy. Podyktowane jest przede wszystkim ich większą elastycznością. Duże firmy, choć posiadają większe fundusze, często borykają się z problemem wielostopniowości podejmowania decyzji, a co za tym idzie, wydłuża się czas wprowadzenia innowacji na rynek.

Prace badawczo- rozwojowe zatem, w ich klasycznym ujęciu, można rozumieć bardzo szeroko. Mogą to być działania prowadzące do powstawania zupełnie nowych produktów, usług lub procesów wytwórczych, lecz również działania które mają na celu wprowadzenie zmian i ulepszeń w już istniejących rozwiązaniach. Co konkretnie może być przedmiotem prac B+R? Budowa prototypów, dostosowanie linii technologicznych przed uruchomieniem produkcji masowej, opracowanie dokumentacji technicznej i/lub inżynierskiej, ale także badania rynku pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania na produkty czy usługi.

Podsumowując, działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw, jest tym co firmy robią od zawsze, jednak teraz dopiero ta działalność twórcza zaczyna nabierać zdefiniowanych ram. Czynności prowadzące do powstawania nowych, lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów wytwórczych noszą znamiona innowacyjności i wynalazczości.